Numatoma diena mokykloje

2016–2017 mokslo metais Melkio mokykloje mokysis iki 20 pirmos, antros ir trečios klasės moksleivių. Meniniuose, gamtos ir praktiniuose užsiėmimuose visų klasių moksleiviai dirbs kartu, lietuvių, matematikos, anglų ir rusų kalbų pamokose antrokai mokysis kartu su trečiokais, pirmokai mokysis atskirai. Darbas mišraus amžiaus grupėse atspindi natūralią, šeimos aplinką, ugdo vaikų savitarpio supratimą, pagarbą, norą padėti, savarankiškumą. Vaikai nuolat gilina bei įtvirtina savo žinias mokydami vieni kitus.

Melkio mokykloje dienotvarkė remiasi bendrąja pradinio ugdymo programa bei papildomais užsiėmimais, kurie pirmadieniais–kevirtadieniais trunka nuo 9 iki 16 val., o penktadieniais – nuo 9 iki 14 val. Pamokų vietą (viduje ar lauke) bei trukmę lemia mokytojas atsižvelgdamas į tos dienos temą bei bendrą nusiteikimą.

Užsiėmimai prasideda 9 val. ryto mankšta. Moksleiviai kartu su mokytojais bėga krosą ir maudosi prūde.

9:00 - 10:00 – bėgimas, mankšta, maudynės/grūdinimasis.

10:00 - 10:20 – pusryčiai.

10:20 - 10:50 – ryto ratas (dienos ir savaitės planavimas, įspūdžių pasidalinimas, komandiniai, koncentracijos žaidimai).

10:50 - 11:00 – skaitymo metas.

11:00 - 12:45 – pamokos (lietuvių k., matematika, anglų k., rusų k. - kartu su integruotomis meninėmis, etikos/tikybos, pasaulio pažinimo veiklomis).

12:45 - 13:00 – pasakos metas.

13:00 - 14:00 – pietūs/laisvas laikas.

14:00 - 15:00 – erdvės (savarankiškos užduotys ar komandinis darbas).

15:00 - 16:00 – būrelis (neformalusis ugdymas).

16:00 - 16:30 – vakarienė/tvarkymasis.