Numatoma diena mokykloje

2016–2017 mokslo metais Melkio mokykloje mokysis iki 20 pirmos, antros ir trečios klasės moksleivių. Meniniuose, gamtos ir praktiniuose užsiėmimuose visų klasių moksleiviai dirbs kartu, lietuvių, matematikos, anglų ir rusų kalbų pamokose antrokai mokysis kartu su trečiokais, pirmokai mokysis atskirai. Darbas mišraus amžiaus grupėse atspindi natūralią, šeimos aplinką, ugdo vaikų savitarpio supratimą, pagarbą, norą padėti, savarankiškumą. Vaikai nuolat gilina bei įtvirtina savo žinias mokydami vieni kitus.

Melkio mokykloje dienotvarkė remiasi bendrąja pradinio ugdymo programa bei papildomais užsiėmimais, kurie pirmadieniais–kevirtadieniais trunka nuo 9 iki 16 val., o penktadieniais – nuo 9 iki 14 val. Pamokų vietą (viduje ar lauke) bei trukmę lemia mokytojas atsižvelgdamas į tos dienos temą bei bendrą nusiteikimą.

Užsiėmimai prasideda 9 val. ryto mankšta. Moksleiviai kartu su mokytojais bėga krosą ir maudosi prūde.

9:40 - 9:50 – arbata, lengvi užkandžiai.

9:50 - 10:10 – dienos suplanavimas, įspūdžių pasidalinimas, komandiniai, koncentracijos žaidimai.

10:15 - 11:00 – matematikos ar lietuvių, anglų, rusų kalbų užsiėmimas.

11:00 - 11:45 – meninės veiklos užsiėmimas – dailė, muzika, darbeliai ar teatras.

12:00 - 12:45 – matematikos ar lietuvių, anglų, rusų kalbų užsiėmimas.

12:45 - 13:00 – skaitymai (mokytojas skaito vaikams pasakas ar kitus literatūros kūrinius).

13:00 - 13:30 – pietūs.

13:30 - 14:30 – užsiėmimai lauke: gamtos pažinimas, etika/tikyba, projektinė veikla, „gerasis darbelis“ (savanoriška veikla bendruomenės narių namuose ar kitur).

14:30 - 15:00 – savarankiškos užduotys. Savaitės pradžioje vaikai gauna individualias mokytojų sudarytas užduotis atsižvelgiant į kiekvieno vaiko asmeninį poreikį bei augimą. Šis laikas skirtas savarankiškoms užduotims atlikti. Jo metu vaikai gali patys pasirinkti, kurias užduotis nori atlikti pirmiausia, gali konsultuotis tarpusavyje ar su mokytoju. Tai puikus būdas ugdyti bendradarbiavimui ir savarankiškumui. Savaitės pabaigoje vaikai šias užduotis aptaria su mokytoju bei kartu planuoja, ko norėtų mokytis, ką tobulinti toliau.

15:15 - 16:00 – neformalusis ugdymas – Šaolino Ušu treniruotės, folkloro ansamblis, šokiai.

16:00 - 16:30 – laukiame tėvelių, važiuojame namo.